flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік документів, що містять службову інформацію

Н А К А З
 
 
Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Львівського апеляційного господарського суду
 
 
З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в органах судової влади, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною п’ятою статті 147 Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та на виконання наказу ДСА України від 23 жовтня 2012 року № 138,
 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Львівського апеляційного господарського суду.
2. Встановити, що перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф "Для службового користування,"визначається наказом голови суду.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови суду Костів Тетяну Сергіївну.
 
 
Голова суду                                                     Б. Д. Плотніцький
 
 
 
 
Додаток
до наказу голови Львівського
апеляційного господарського суду
 
 
 
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Львівського апеляційного господарського суду
 
 
 
1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2.                Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
3.                Відомості в документах діловодства (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
4.                Відомості, що можуть міститися в документах суду:
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);
щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);
з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, щорічної оцінки державних службовців апарату суду, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);
з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);
стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;
які містять матеріали службових розслідувань.
5.                Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
6.                Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
7.                Відомості, що можуть міститися реєстраційних журналах, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
8.                Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.
 
 
 
Голова суду                                                                      Б. Д. Плотніцький