flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

  

ПАМ'ЯТКА
з питань інформаційного законодавства щодо допуску громадян, у тому числі представників засобів масової інформації на судові засідання
 
Пам'ятка розроблена з метою роз`яснення щодо порядку реалізації права представників засобів масової інформації щодо їх присутності на судових засіданнях, ведення аудіо- і відеозйомки судових процесів, етики спілкування з журналістами :
1.Відповідно до статті 1 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" журналіст - творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов'язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах) - відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України.
Статтею 34 Конституції України передбачено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України "Про інформацію", кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації, крім випадків, визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
 
2.Відповідно до пункту 6 статті 129 Конституції України одним з основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.
Також, згідно частини 3 статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим рішенням суду може бути видалена із зали судового засідання.
Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.
Статтею 4-4 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.
З огляду на викладені норми, присутність на судових засіданнях громадян, у тому числі представників будь-яких засобів масової інформації, є їх правом, що може бути обмежено лише у випадку проведення закритого судового засідання, порядок проведення якого визначено Господарським процесуальним кодексом України.
Суд не може безпідставно відмовити бажаючим бути присутніми на судових засідання незалежно від наявності завчасного повідомлення про відповідні наміри.
Проведення аудіо фіксації (на диктофон, телефон чи інший звукозаписуючий прилад) є правом особи, яка присутня на судовому засіданні.
 
3. Державний Комітет телебачення і радіомовлення у своєму листі від 12.01.2005 № 117/27/5-2 наголошує, що перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - це протиправне створення перепон, обмежень, заборон щодо одержання, використання, поширення та зберігання інформації окремим журналістом чи засобами масової інформації. Відповідальність за вчинення умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передбачена статтею 171 Кримінального кодексу України.