flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 НАКАЗ

21 червня  2012 р.                                                                          № 07/04-249
 
 

 

 

 

Про порядок відшкодування
фактичних витрат на
копіювання або друк документів,
які надаються запитувачам інформації

 

 

 
Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському апеляційному господарському суді, затвердженого наказом керівника апарату суду від 01.07.2011 року № 229, та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,які надаються запитувачам інформації,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.
 
2. В. о. начальника відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень довести цей наказ до відома начальників відділів Львівського апеляційного господарського суду.
 
3. Начальнику відділу комп’ютерного та програмного забезпечення Ю. Луці розмістити текст Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації на офіційному сайті суду та на інформаційному стенді в приміщенні суду.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
 
Керівник апарату суду                                                                                                           Новосад О.П.
 
 
 

 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
Львівського апеляційного
господарського суду
21.06. 2012 р. №
 
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації
 
 
1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Львівським апеляційним господарським судом (далі – суд).
 
2. Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
 
3. Відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу обліку, бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання бюджетних коштів заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
 
4. Відділ обліку, бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання бюджетних коштів на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень для надання його запитувачу інформації.
 
5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
 
6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
 
7. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, відділ обліку, бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання бюджетних коштів повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень з зазначенням дати надходження коштів на рахунок  суду.
 
8. Відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень.
 
9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
 
10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.
Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок суду, про що відділ обліку, бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання бюджетних коштів повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень.
 
 
 
 

 
 
 
Додаток 1
 
Розміри фактичних витра  на копіювання або друк документів
 
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної  плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної  плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
 
 
 

 
 
 
Додаток 2
 
 
 
Надавач послуг:                    Львівський апеляційний господарський суд
Реєстраційний рахунок:        № 35223008000867
МФО банку:                          825014
Код ЄДРПОУ:                      25263462
Платник:                                ____________________________________
 
 
РАХУНОК №_______
від «____» ________________ 20 ____ року
 
з/п
Найменування
Вартість виготовлення 1 сторінки
(без ПДВ), грн.
Кількість сторінок од.
Ціна
(без ПДВ), грн.
1.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
  РАЗОМ
 
 
 
 
Всього до сплати:           (сума прописом)          .
 
 
 
Голова суду
 
Б.Д. Плотніцький
 
Начальник відділу обліку
та бухгалтерської
звітності
 
Б.П. Лука