flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб, до приміщення Львівського апеляційного господарського суду

 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
 
НАКАЗ
 
02 березня 2015р.                                      м. Львів                                             №06-01/12
 
 
Про затвердження Правил пропуску осіб
до приміщення Львівського
апеляційного господарського суду
 
Відповідно до наказу державної судової адміністрації України від 12 вересня 2005 року №102/765 «Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів»,
 
Н А К А З У Ю :
 
  1. Затвердити Правила пропуску осіб до приміщення Львівського апеляційного господарського суду.
  2. Визнати таким що втратив чинність наказ голови суду від 02 квітня 2012р. №07/03-65.
  3. Відділу кадрового забезпечення та антикорупційного моніторингу ознайомити усіх працівників Львівського апеляційного господарського суду.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
  
 

 

Голова суду                                                                                        Б.Д. Плотніцький
 
 

 
 
 
 
ПРАВИЛА
пропуску осіб до приміщення
Львівського апеляційного господарського суду
 
 
1.   Загальні положення
 
1.1.           Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення Львівського апеляційного господарського суду (далі - суд) з метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу згідно спільного наказу ДСА України та МВС України від 12.09.2005 № 102/765,  із змінами.
1.2.           Пропускний режим здійснюється працівниками спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» при ГУМВС України в Львівській області (далі - судовою міліцією).
1.3.           Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у приміщення суду працівники судової міліції керуються чинним законодавством України та цими Правилами.
1.4.           Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.
1.5.           На вході до приміщення суду обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.
1.6.           Контроль за здійсненням пропуску осіб у приміщення суду покладається на командира підрозділу судової міліції.
1.7.           Ці Правила розміщуються у приміщенні суду на видному та доступному для відвідувачів місці.
 
2.   Порядок пропуску осіб до приміщення суду
 
2.1.           Дані про осіб, які прибули до приміщення суду, заносяться працівниками судової міліції у журнал відвідувачів.
2.2.           Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до  Закону України "Про статус народного депутата України".
Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посадових осіб його секретаріату та осіб, залучених Уповноваженим на підставі його окремого письмового доручення, здійснюється відповідно Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”.
2.3.           Судді та працівники апарату безперешкодно пропускаються до приміщення суду, у якому вони працюють, за пред’явленням посвідчення.
Судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години суду за пред’явленням посвідчення судді (судді у відставці). У неробочі години суду, вихідні, неробочі та святкові дні пропуск указаних осіб може здійснюватися після відповідного розпорядження голови суду, заступника голови суду, особи, яка виконує їх обов’язки, керівника апарату.
2.4.           До приміщення суду із використанням спеціальних технічних засобів пропускаються:
2.4.1.    Працівники апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.
2.4.2.    Працівники правоохоронних органів, фельд'єгерської служби, спеціального зв'язку за пред'явленням службового посвідчення.
2.4.3.    Особи, які беруть участь у провадженні судових справ, за списком секретаріату суду або при пред'явленні ухвали суду та документа, який засвідчує особу.
У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, міліціонер через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.
2.4.4.    Практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні суду, згідно зі списком, затвердженим головою суду та керівником апарату суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу
2.4.5.    Особи, що прибули на відкриті судові засідання, за пред'явленням документа, який засвідчує особу.
2.5.           Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи.
З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщення суду заборонено.
2.6.           У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату суду пропускаються у приміщення суду згідно зі списком, затвердженим головою суду та керівником апарату, та за службовим посвідченням.
2.7.           Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що засвідчує особу. Проведення документування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством.
2.8.           До приміщення суду із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, пропускаються працівники правоохоронних органів та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.
2.9.           Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення суду після відповідного запису в журналі відвідувачів.
2.10.      У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники судової міліції пропускають на територію робітників відповідних міських ремонтних служб із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів та негайно повідомляють голову суду, керівника апарату, чергового (відповідального) по підрозділу судової міліції та чергового  територіального міського, районного відділу внутрішніх справ.
 
 
 
3.   Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду
 
3.1.                      Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до залу судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.
3.2.                      Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:
-        у стані  сп'яніння,  що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);
-        з тваринами;
-        з легкозаймистими,  вибухонебезпечними,   радіоактивними   та отруйними речовинами;
-        з колюче-ріжучими предметами;
-        з валізами,  господарськими  сумками,  пакетами,  розмір яких перевищує 45х35х15 см.