flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про особистий прийом керівництвом суду громадян та представників юридичних осіб у Львівському апеляційному господарському суді

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Львівського
апеляційного господарського суду
від  19 травня 2014р. №06-01/22
 
Положення про особистий прийом керівництвом суду громадян та представників юридичних осіб у Львівському апеляційному господарському суді
 
1. Особистий прийом громадян та представників юридичних осіб у Львівському апеляційному господарському суді здійснюється головою господарського суду, заступниками голови господарського суду та керівником апарату господарського суду (далі – керівництво господарського суду).
 
2. Особистий прийом здійснюється згідно із затвердженими графіками прийому, які вивішуються у приміщенні суду в місцях, зручних для їх вільного огляду. У графіку прийому обов’язково зазначається день та години прийому.
 
3. Особистий прийом громадян та представників юридичних осіб керівництвом суду здійснюється з приводу фактів недодержання суддями і працівниками апарату суду законодавства при розгляді судових справ та з питань організаційного забезпечення судочинства.
 
4. Звернення і скарги громадян та представників юридичних осіб  щодо розгляду конкретних судових справ по суті  на прийомі не приймаються і не розглядаються.
 
5. Особистий прийом керівництвом суду здійснюється за попереднім записом. Попередній запис може проводитись  у телефонному режимі.
 
6. Попередній запис громадян та представників юридичних осіб  на особистий прийом до керівництва суду здійснюється працівником, відповідальним за організацію особистого прийому, та закінчується за один робочий день до календарної дати прийому.
 
7. У разі якщо дата прийому припадає на святковий день, особистий прийом проводиться у інший день місяця за погодженням із керівництвом суду та з особою, яка звернулася на прийом.
 
8. Працівник, відповідальний за організацію особистого прийому, під час попереднього запису:
 
- з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові (найменування юридичної особи  у разі звернення представника), місце проживання (місце знаходження) особи, яка звернулася на прийом, зміст порушеного питання;
 
- реєструє особу, яка звертається, у прошитому, пронумерованому  журналі   обліку особистого прийому громадян та представників юридичних осіб керівництвом суду.
 
- з’ясовує чи звертався громадянин (представник юридичної особи) з даного питання до інших посадових осіб (суддів, державних службовців) суду чи посадових осіб інших органів та яке було прийнято ними рішення;
 
- повідомляє про дату, час та місце проведення особистого прийому керівництвом суду.
 
9. Відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові особи, яка звертається на особистий прийом, з’ясовуються за допомогою документів, що посвідчують особу. У разі здійснення попереднього запису на особистий прийом у телефонному режимі, відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові особи, яка записалась на прийом, звіряються з документами, що посвідчують особу, безпосередньо перед прийомом.
 
10. Для представників юридичних осіб обов’язкова наявність документів, які підтверджують їх представництво. (оригінал чи належним чином завірена копія довіреності)
 
11. Відсутність документів, що посвідчують особу, та документів, які підтверджують представництво (у разі звернення представника), є підставою для відмови  у реєстрації на прийом та у здійсненні особистого прийому.
 
12. Запис на повторний прийом з питань, які вже розглядались керівництвом господарського суду, може бути зроблений лише в тому разі, якщо перше звернення не було вирішено по суті.
 
13. Працівник, відповідальний за організацію особистого прийому, в день, що передує прийому, надає керівництву суду список осіб, які записалися на особистий прийом,  із зазначенням  змісту   порушеного  питання,  та  забезпечує  добірку матеріалів з питань, що розглядатимуться (попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, тощо).
 
14. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутніми їх представники, повноваження яких оформлені  у встановленому законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.
 
15. Присутність сторонніх осіб на прийомі забороняється.
 
16. Прийом громадян, визнаних судом недієздатними,  без участі їхніх законних представників, не допускається.
 
17. У разі, коли громадяни чи представники юридичних осіб бажають записатися на прийом до посадових осіб суду, які не здійснюють такий прийом,  ці посадові особи залучаються до особистого прийому, який здійснюється керівництвом суду.
 
18. У випадку звернення громадян  та представників юридичних осіб з питань, вирішення яких потребує залучення працівників структурних підрозділів господарського суду,  такі працівники залучаються до особистого прийому, або від них  одержується  необхідна інформація щодо порушеного у зверненні питання.
 
19. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах, при потребі – за участю перекладача.
 
20. Питання, з якими звертаються громадяни та представники юридичних осіб, по можливості вирішуються під час прийому. 
 
21. У разі, якщо порушене громадянином чи представником юридичної особи питання вирішити на прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, до розгляду береться письмова заява (скарга, пропозиція), яка розглядається у  порядку розгляду письмових звернень. Про результати розгляду заявнику повідомляється письмово або усно, за його бажанням.
 
22. Усі письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги),  подані на особистому прийомі, передаються до відділу документального забезпечення суду для їх реєстрації та обліку у встановленому порядку.
 
23. Керівництво господарського суду, здійснюючи особистий прийом громадян та представників юридичних осіб, керується чинним законодавством  і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з наступних рішень:
 
а) задовольнити прохання чи вимогу, що міститься у зверненні, й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;
 
б) відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови  і порядок оскарження прийнятого рішення;
 
в) прийняти письмову заяву або скаргу  (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки ) і пояснити відвідувачу причини неможливості розв’язання питань під час прийому, а також порядок і строк розгляду його письмового звернення;
 
г) якщо розв’язання питання, з яким звернувся відвідувач, не належить до компетенції  господарського суду – роз’яснити, до якого органу чи підприємства, установи, організації  слід звернутися.
 
24. Контроль за виконанням  доручень (рішень, резолюцій) керівництва суду, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється працівником, відповідальним за організацію особистого прийому.