flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Програма оприлюднення Львівським апеляційним господарським судом інформації про свою діяльність на 2014 рік

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови Львівського
апеляційного господарського суду
№06-01/04 від 2 лютого 2014
 
 
 
П Р О Г Р А М А
оприлюднення Львівським апеляційним господарським судом інформації про свою діяльність на 2014 рік
 
1. Загальна частина
 
1.1. Програма оприлюднення Львівським апеляційним господарським судом інформації про свою діяльність на 2014 рік (надалі – Програма) визначає правові та організаційні  основи регулювання відносин щодо співпраці Львівського апеляційного господарського суду з теле- і радіомовними організаціями, друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення своєї діяльності (надалі – засоби масової інформації).
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також рішення Ради суддів господарських судів України № 262 від 21 листопада 2013 р. та № 280 від 23 січня 2014 р.
1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення Львівським апеляційним господарським судом (надалі – Суд) інформації про свою діяльність на 2014 рік.
 
2. Мета і завдання програми
 
2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості роботи Суду через залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Об’єктивне висвітлення в засобах масової інформації діяльності Суду та аналізу її результатів.
2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності суду через засоби масової інформації.
2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії Суду з громадянами.
 
3. Предмет та основні засади оприлюднення судом інформації про свою діяльність
 
3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність Суду.
3.2. Пріоритетними формами для висвітлення діяльності визнаються:
3.2.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації.
3.2.2. Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет http://lva.arbitr.gov.ua
3.2.3. Розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду або в іншому вигляді.
3.2.4. Присутність запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді.
3.2.5. Надання інформації за запитами на інформацію.
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
3.3.1. Інформація про діяльність Суду:
-місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку голови суду, заступників голови суду, керівника апарату суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду, адреса електронної пошти Суду;
 - розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
3.3.2. Інформування про офіційні візити, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.
3.3.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку Суду.
3.3.4. Інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію.
3.3.5. Звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію.
3.3.6. Ухвали, постанови Суду у справах про банкрутство.
3.3.7. Арбітражні керуючі, їх спеціалізація.
3.3.8. Інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».
3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується така інформація:
3.5.1. Про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду.
3.5.2. Відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в Суді.
3.5.3 Банківські реквізити для сплати судового збору.
3.5.4. Порядок пропуску до приміщення Суду. (витяг)
3.5.5. Телефон контактної особи, яка забезпечує подання письмових запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями.
3.5.6. Інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
 
 
 
4. Заходи, спрямовані на реалізацію права на доступ до правосуддя
 
4.1. Реалізація завдань Програми покладається на відділ забезпечення роботи голови суду та заступників голови суду, який є структурним підрозділом апарату Суду.
4.2. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності Суду є відкритою, відповідно до законодавства для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення інформації.
4.3. Висвітлення діяльності Суду у засобах масової інформації відбувається також шляхом розсилання повідомлень (стаття, інтерв’ю, анонс, прес-, пост-реліз) у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
4.4. Інформування громадськості через друковані та електронні засоби масової інформації про прийняті судом рішення, що набрали законної сили та мають значний суспільний інтерес.
4.5. Проведення в суді днів «відкритих дверей» для суб’єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації, інших осіб та висвітлення цих заходів у засобах масової інформації.
4.6. Проведення опитувань (у формі анкетування) суб’єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації, інших осіб з питань організації діяльності суду.
 
5. Очікувані результати виконання Програми
 
5.1. У результаті виконання Програми очікується:
5.1.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу Суду.
5.1.2. Запровадження постійного діалогу Суду з громадськістю, з метою створення об’єктивної суспільної думки стосовно судової гілки влади і підвищення рівня довіри громади на основі отримання повної  та всебічної інформації про його діяльність.
5.1.3. Створення цілеспрямованих, науково обґрунтованих засад інформаційного простору судової влади України, усунення негативних тенденцій у висвітленні діяльності судової системи, формуванні принципів реалізації інформаційної відкритості судів та органів суддівського самоврядування в межах чинного законодавства.
 
6. Контроль за виконанням Програми
 
6.1. Контроль за виконанням Програми здійснює заступник голови Львівського апеляційного господарського суду Костів Т.С.
6.2. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Львівського апеляційного господарського суду в мережі Інтернет http://lva.arbitr.gov.ua