• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Львівський апеляційний господарський суд
Спеціалізація
арбітражних керуючих та рівень кваліфікації
Інформація про суд
Організація роботи суду
Прес Служба
Для суб’єктів господарської діяльності та інших осіб
Банківські реквізити для сплати судових витрат
Публічна інформація
Вакансії
Список справ, призначених до розгляду
Список автопризначенних справ
Банкрутство
Виконання вимог Закону України "Про очищення влади"
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду
Судова статистика
Інша інформація
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Львівський апеляційний господарський суд у facebook
твіттер


Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Опитування

10 вересня 2014, 09:00

             З 1 по 5 вересня 2014 року у Львівському апеляційному господарському суді, в рамках Всеукраїнської акції «Зміцнимо довіру громадян до суду», проводилось анонімне опитування громадян-відвідувачів суду.

Даний моніторинг проводився за ініціативою Ради суддів України спільно з Центром суддівських студій за підтримки Проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в України», метою якого є здійснення аналізу стану незалежності, неупередженості та доступності правосуддя в Україні, розроблення відповідних рекомендацій для вирішення проблемних питань і удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади та зміцнення довіри громадян до суду.

Відділом забезпечення роботи голови суду та заступників голови Львівського апеляційного господарського суду опрацьовано анкети, заповнені учасниками опитування і встановлено наступні результати.

Так, оцінюючи зручність умов перебування громадян в суді, 2,86% респондентів вказали на оцінку «незадовільно», 17,14% від загальної кількості респондентів надали оцінку «задовільно», 57,14% респондентів вказали на оцінку «добре», та 22,86% респондентів оцінили зручність умов перебування в суді на відмінно.

 

Стосовно повноти, якості та доступності інформації для відвідувачів суду 22,86% респондентів надали оцінку «задовільно», 48,57% респондентів вважають, що інформаційне забезпечення заслуговує на оцінку «добре», 28,57% від загальної кількості опитаних респондентів вважають роботу суду в цьому напрямі відмінною, «незадовільно» або «важко сказати» - 0 %.

 

  Що стосується ефективності організації роботи суду, то 8,57% опитаних респондентів оцінили її, як «незадовільну», 31,43% респондентів – як «задовільну», 48,57% від загальної кількості опитаних вважають, що організація роботи суду заслуговує на оцінку «добре» та 11,43% респондентів вважають, що організація роботи суду є відмінною.

 

На запитання чи суд при розгляді справи є незалежним та неупередженим, 5,71% опитаних респондентів відповіли «ні», 14,29% - «важко сказати», 17,14% - «скоріше ні», 28,57% - «так» та  34,29%  відповіли «скоріше так».

  

Що стосується ввічливого та коректного ставлення суддів до відвідувачів, 2,86% опитуваних відповіли – «ні», 2,86% - «важко сказати», 22,86% - «скоріше так», 51,43% - «так».

 

Що стосується ввічливого та коректного ставлення працівників апарату суду до відвідувачів, 8,82% респондентів – «скоріше ні», 38,24% - «скоріше так», 52,94% - «так», 0% - «важко сказати» та «ні».

На запитання чи однаково судді та працівники апарату (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок, 5,71% відповіли – «скоріше ні», 5,71% - «скоріше так», 85,71% - «так», та 2,86% зазначили - «важко сказати», «ні» - 0%.

 

На питання чи ефективно суддями виконуються функціональні обов’язки (дотримання процедур відкриття провадження у справі, забезпечення доказів, забезпечення позову), були надані  наступні відповіді: 3,03% респондентів відповіли «ні», 3,03% - «важко сказати», 18,18% - «скоріше ні», 39,39% - «скоріше так» та 36,36% - «так».

 

На запитання чи можете Ви сказати, що у Вашій справі суд прийняв (прийме) справедливе рішення, 2,86% респондентів – «ні», 17,14% - «важко сказати», 20% - «скоріше ні», 17,14% - «скоріше так», 42,86% - «так».

Стосовно чи відомі опитуваним факти корупційних дій та хабарництва суддів та працівників суду, «так» відповіли 23,53% та 76,47% «ні». 

Що стосується довіри відвідувачів до суду, в якому розглядається справа: 5,71% відповіли – «ні», 8,57% - «скоріше ні», 14,29%  - «важко сказати», 31,43% - «скоріше так», 40% - «так».

 

Стосовно довіри респондентів взагалі судовій владі України: 17,14% - «важко сказати», 20% - «ні», 20% - «скоріше ні», 11,43% - «так», 31,43% - «скоріше так».

 

Таким чином, узагальнений аналіз показників проведеного анонімного опитування зумовлює висновок, що учасники судових процесів, в своїй переважній більшості, а саме: 77,4% від загальної кількості опитуваних, задоволені роботою Львівського апеляційного господарського суду та довіряють йому; 16,4 % респондентів від загальної кількості опитуваних, не задоволені, та 6,1% - не визначились.  

        

Незважаючи на досить позитивну оцінку різних аспектів функціонування та довіри до Львівського апеляційного господарського суду, та в цілому до судової влади України, анкетування дозволило виявити і проблемні питання, тому отримані відповіді в подальшому будуть використані  для розробки ефективних кроків щодо поліпшення якості роботи Львівського апеляційного господарського суду, та для підвищення рівня громадської довіри до судів.

 

В свою чергу, ми вдячні учасникам опитування за надання щирих відповідей на поставлені запитання. Зауваження і побажання респондентів розглянуті керівництвом суду, та прийняті до уваги для вжиття заходів щодо покращення якості роботи суду.

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру